Ćwiczenia jednostek OSP pow. suwalskiego

W dniach 11 i 12 października 2014r. zostały przeprowadzone ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pow. suwalskiego. W ćwiczeniach udział brały jednostki OSP z Wiżajn, Przerośli, Szypliszk, Potaszni, Kaletnika, Smolnik, Filipowa, Bakałarzewa, Raczek, Jeleniewa oraz Nowej Wsi. Głównie miały one na celu przypomnienie zasad prowadzenia działań ratowniczo -gaśniczych, w szczególności pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownictwa technicznego.  Położono również nacisk na wykorzystywanie łączności radiowej podczas działań.  Ćwiczenia były również okazją do sprawdzenia gotowości operacyjno - technicznej jednostek OSP. Dziękujemy uczestnikom za udział w tej formie szkolenia. Materiał fotograficzny z ćwiczeń można obejrzeć w galerii.

32 total views, 1 views today

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ostateczna lista dotycząca postępowania kwalifikacyjnego z 2014r.

 

Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne. W przypadku pojawienia się vacatu, kandydat z pozycji najwyższej zostanie skierowany na badania, w pierwszej kolejności do poradni psychologicznej. W przypadku negatywnej opinii psychologa, na badania zostanie wysłany kolejny kandydat z listy. Zgodnie z „Wytycznymi …” KG PSP, ważność przedstawionej listy wynosi 1 rok.

214 total views, 2 views today

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

25 października rozpocznie się ostatnie już w tym roku szkolenie dla strażaków – ratowników OSP. Stosowna informacja została przesłana do Urzędów Gmin z terenu powiatu suwalskiego. Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z Naczelnikami z macierzystych jednostek OSP. Szkolenie zakończy się 7 grudnia 2014r. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym pozwala na udział strażaka w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Przewidziana liczba miejsc na szkoleniu – 26. W przypadku pytań, proszę kontaktować się z Wydziałem Operacyjnym tut. Komendy nr tel. 87 5660215.

52 total views, 1 views today

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ćwiczenia płetwonurków